Shumica e gazetave janë biznese dhe ato i paguajnë shpenzimet e tyre me një përzierje të të ardhurave nga abonimet, shitjet e stendave të gazetave dhe të ardhurave nga reklamat. Organizatat e gazetarisë që botojnë gazeta shpesh quhen në mënyrë metonimike gazeta. Gazetat tradicionalisht janë botuar në shtyp (zakonisht në letër të lirë, të cilësisë së ulët të quajtur letër gazete). Megjithatë, sot shumica e gazetave botohen edhe në faqet e internetit si gazeta online.
This user does not have any public puzzles.