Χ x Eλληνική braile9Χ x Eλληνική braileΦ φ Ελληνική braile9Φ φ Ελληνική braileΥ, υ Ελληνική braile4Υ, υ Ελληνική braileΤ τ Ελληνική braile9Τ τ Ελληνική braileΣ, σ, ς Ελληνική braile9Σ, σ, ς Ελληνική braileΡ, ρ Ελληνική braile9Ρ, ρ Ελληνική braileΟ, ο Ελληνική braile4Ο, ο Ελληνική braileΞ, ξ Ελληνική braile9Ξ, ξ Ελληνική braileΜ, μ Ελληνική braile9Μ, μ Ελληνική braileΝ βραιλε9Ν βραιλεΙbraile16ΙbraileΘbraile4ΘbraileΗbraile9ΗbraileΖbraile9ΖbraileΕbraile9ΕbraileΔbraile9ΔbraileΓbraile12ΓbraileΒbraile4ΒbraileΚbraile4ΚbraileΛbraile9Λbraile