Цигарата е малък цилиндър от хартия, пълна с тютюн. Използването му е да го запали, за да вдигне дим 2022. За пушача цигарата е удоволствие, което бързо се превръща в зависимост (не можем да спрем) December 2021.
Ce joueur n'a pas de puzzles publics.