Richie Rich32Richie RichStaphylococcus54StaphylococcusGiardia lamblia70Giardia lambliaSalmonella48SalmonellaE.coli 163E.coli 1E. coli56E. coli