Okayama Castle, Okayama, Japan40Okayama Castle, Okayama, JapanBow42BowKokura castle, Japan70Kokura castle, JapanKawase Hasui painting40Kawase Hasui paintingKamishikimi Kumanoimasu Shrine, Kumamoto, Japan35Kamishikimi Kumanoimasu Shrine, Kumamoto, JapanShinjuku, Tokyo40Shinjuku, TokyoShujenji Onsen, Japan40Shujenji Onsen, JapanMt. Fuji with Autumn Colours70Mt. Fuji with Autumn ColoursTo-ji temple, Kyoto, Japan60To-ji temple, Kyoto, JapanYakushi-ji, Nara, Japan35Yakushi-ji, Nara, JapanYasaka Shrine, Kyoto, Japan48Yasaka Shrine, Kyoto, JapanWizarding World of Harry Potter, Osaka, Japan96Wizarding World of Harry Potter, Osaka, JapanWizarding World of Harry Potter, Osaka, Japan80Wizarding World of Harry Potter, Osaka, JapanSanjūsangen-dō, Kyoto, Japan80Sanjūsangen-dō, Kyoto, JapanYakushi-ji, Nara, Japan60Yakushi-ji, Nara, JapanYakushi-ji, Nara, Japan35Yakushi-ji, Nara, JapanHōryū-ji, Ikaruga-no-Sato, Japan77Hōryū-ji, Ikaruga-no-Sato, JapanHōryū-ji, Ikaruga-no-Sato, Japan48Hōryū-ji, Ikaruga-no-Sato, JapanHōryū-ji, Ikaruga-no-Sato, Japan40Hōryū-ji, Ikaruga-no-Sato, JapanAsakusa Kannon Temple, Sensō-ji, Tokyo, Japan63Asakusa Kannon Temple, Sensō-ji, Tokyo, Japan