Tiki the Turtle Loves to Swim!48Tiki the Turtle Loves to Swim!Tiki Does A Cannonball!63Tiki Does A Cannonball!Tiki the Turtle Learns to Swim!48Tiki the Turtle Learns to Swim!Penguin Jumps In!48Penguin Jumps In!Tiki's Friends at the Pool48Tiki's Friends at the PoolTiki the Turtle and the Biggest Splash of All!48Tiki the Turtle and the Biggest Splash of All!