xn--usugiprawnicze-hnc.lowicz.pl Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w C. zobowiązuje się przekazać na uczestników Łucję M., Stefanię D. zaś Mariusza I. aspekt porcji naznaczonej w opinii utworzonej za pośrednictwem niewprawnego spośród dyscypliny geodezji Stanisława S. w dniu 16 listopada 2004 r. w charakterze działka nr 143/5 o pow. 54090 m2, zalety 413780 zł, wchodzącej w załoga nieruchomości naznaczonej jako działka 143/4 o przestrzeni 215505 m2, wkładanej w P. Gm. C., upamiętnionej
xn--usugiprawnicze-hnc.lowicz.pl/...
This user does not have any public puzzles.