Le Billet douce - Godward60Le Billet douce - GodwardGodward60GodwardJohn William Godward - Tympanistria96John William Godward - TympanistriaDescanso de Mediodía - Godward98Descanso de Mediodía - Godward