179917DNA96DNAjourney100journeyholiday polish100holiday polishdazzle96dazzlekevin kuo vanishing point98kevin kuo vanishing pointNeon 480Neon 4Neon 381Neon 3Neon 284Neon 2Neon 1100Neon 1cyborg circuitry100cyborg circuitrytransition88transitionhorizon96horizonDizzy88Dizzy