K&A140K&ASAO120SAOSAo120SAoSAO99SAOKirito & Asuna98Kirito & Asuna