KfarSabaMuseum's Last Jigsaws

כיכר המושבה77כיכר המושבהאלבום קפלן81אלבום קפלןפאזל שוק כפר סבא35פאזל שוק כפר סבאפאזל כרזה גינות ירק99פאזל כרזה גינות ירקפאזל חורשת פסקל36פאזל חורשת פסקלפאזל משק האוצר108פאזל משק האוצרפאזל הועידה החקלאית 1945 בבית הפועלים, לימים קולנוע עמל60פאזל הועידה החקלאית 1945 בבית הפועלים, לימים קולנוע עמלפאזל קלוב הפועלים36פאזל קלוב הפועלים