8 puzzles tagged yantra

Sri Yantra - red143puzzlefanSri Yantra - redSri Yantra143puzzlefanSri YantraSri Yantra120puzzlefanSri YantraShree yantra9sevenchakraindiaShree yantraIMG_4691143IMG_4691Mahavidya Bhuvaneshvari140puzzlefanMahavidya BhuvaneshvariSri Yantra143puzzlefanSri YantraThanka yantra143puzzlefanThanka yantra