20 puzzles tagged thinker

Primates thinking-monkey15ardenaPrimates thinking-monkeyKoala12KoalaThe Thinkers100janellecarterThe ThinkersThe Thinker198ChrisVTThe ThinkerPICASSO THE THINKER130NORASHEPLEY1234PICASSO THE THINKERJanuary 2009 01148JbethJanuary 2009 011Dakota YB4Dakota YBLe peinseur35CoraGHLe peinseurThe Thinker99rebeccaklxoThe ThinkerThe Thinker by Auguste Rodin20larsummsThe Thinker by Auguste RodinTinker Bell289dambarrerasTinker BellIndoor-thinker42Indoor-thinkerRodin - Thinker132robrRodin - ThinkerThe Thinkers36The ThinkersTony Benn70WhitebeardTony BennKarl Marx63WhitebeardKarl MarxVladimir Ilyich Lenin63WhitebeardVladimir Ilyich LeninLeon Trotsky63WhitebeardLeon TrotskyStephen Fry70WhitebeardStephen FryThinker60Thinker