3 puzzles tagged magdeburg

Green Citadel of Magdeburg, Germany110JeanneMGreen Citadel of Magdeburg, GermanyGreen Citadel in Magdeburg, Germany70shaperGreen Citadel in Magdeburg, GermanyMagdeburg Water Bridge150tnbsktsMagdeburg Water Bridge