1 puzzle tagged akrotiri

"Spring Fresco"180"Spring Fresco"