|300
Игран: 48× | Завършен: 46×
Отметки: Big Bang Theory tv series
Създаден: