|300
Игран: 54× | Завършен: 51×
Отметки: Big Bang Theory tv series
Създаден: