Лесно
Трудно
Списък на разделени с интервал отметки, например beach "pacific ocean"