Ieyasu Tokugawa
Oichi
Magoichi Saika
Samurai Warriors 3 Cover
Hanbei Takenaka
Hanbei Takenaka
Sakon Shima
Toshiie Maeda
Kunoichi
Inahime
Toshiie Maeda
Kunoichi
Keiji Maeda
Ujiyasu Hojo
Magoichi Saika
Kotaro Fuma
Masamune Date
Tadakatsu Honda
Yoshihiro Shimazu
Okuni