Corfou300CorfouCorfou300CorfouMillano300MillanoSouillac, Mauritius99Souillac, Mauritiushambourg160hambourghambourg48hambourgbremerhaven204bremerhavencuxhaven208cuxhavenberlin209berlinberlin150berlinLübeck90Lübeckdordogne108dordognehannovre150hannovredordogne108dordognedordogne35dordognedordogne99dordogneL¨¨35L¨¨hambourg99hambourgcrète60crètecrète35crète