Santa hat
Seat logo
Peugeot_Logo
Nissan logo
Lexus-logo
Honda-Logo
Ford logo
Daewoo_logo
Chevrolet-Logo
Toyota
Volvo_xc60
Volvo_logo
Skoda_logo