NarutoManga679
Minato Hina
Naruto Mina
Sasuhina
NaruHina
Neji
Equipo 3
Deidara