Saptakam Rangoli by Devayani
Saptakam Rangoli by Vidhya
Saptakam Rangoli by Geetha
Saptakam Rangoli by Preethi
Saptakam Ganesha and Mushaka by Yasmin
Saptakam Dancing Ganesha by Geetha
Saptakam Gadadhari Bal Hanuman
Saptakam Playful Bal Hanuman by Sharman
Saptakam Chandra Dev by Sharman
Saptakam Hanuman worshipping Shiva by Mrinalini
Saptakam Ganesha Enjoying in Rain
Saptakam Gadadhari Bal Hanuman
Saptakam Mushakarudh Ganesha
Saptakam Lakshmi by Sharman
Saptakam Shiva by Murari
Saptakam Saraswati by Suhas
Saptakam Bharat Map by Sharman
Saptakam Saraswati by Sharman
Saptakam Vishnu by Murari
Saptakam Ganapati Mukham by Mrinalini