966 puzzles tagged warriors
Tags to specify: +dynasty +koei +force +omega +art +wallpaper +7 +cg +3 +samurai

Warriors Orochi 3: Ultimate Splash Screen
Benkei
Hanbei Takenaka
Sakon Shima
Cao Pi
Liu Bei Xuande
Sun Shangxiang
Kenshin Uesugi as Xu Huang
Meng Huo School of Other
League oL46
League oL45
League oL34
League oL30
League oL24
League oL16
League oL15
League oL14
League oL13
League oL12
League oL11
League oL09
League oL03
League oL02
warrior