171 puzzles tagged pocahontas
Tags to specify: +disney +princess +john +powhatan +smith +india +heroine +rolfe +new +earth

John Smith Climbing
Chief Powhatan
Kocoum
Nakoma
John Smith
Meeko
Her Mother's Necklace
Meeko and John Smith
Pocahontas and Meeko
Pocahontas and Nakoma
Pocahontas Ending
Pocahontas Running Away
Pocahontas and Powhatan
Colors of the Wind
Grandmother Willow
Pocahontas and John Smith
Pocahontas and John Smith
Pocahontas and Nakoma
Pocahontas Canoe
Pocahontas Canoe
Pocahontas Stalking Smith
Strange Clouds
Pocahontas Goodbye
Pocahontas Corset