3 puzzles tagged mikuru

SOS団 Yukata
Haruhi, Mikuru, Kyon, Yuki et Itsuki 001
Patinando en el hielo