612 puzzles tagged dynasty
Tags to specify: +warriors +koei +force +omega +7 +art +wallpaper +cg +5 +4

Phil Robertson
Zhang He
Xu Zhu
Xu Huang
Xiahou Yuan
Xiahou Dun
Sima Yi
Dian Wei
Cao Ren
Cao Pi
Cao Cao
Zhuge Liang
Zhao Yun
Zhang Fei
Yue Ying
Wei Yan
Pang Tong
Ma Chao
Liu Bei
Huang Zhong
Guan Yu
Guan Ping
Zhang Jiao
Yuan Shao