671 puzzles tagged dynasty
Tags to specify: +warriors +koei +force +omega +7 +art +wallpaper +cg +5 +3

Sima Zhao
Bao Sanniang
Wang Yuanji
Zhang Jiao
Dong Zhuo
Sun Jian
Sun Ce
Lu Meng
Ling Tong
1000px-China_Qing_Dynasty_Flag_1889_svg
Zhang Liao
Phil Robertson
Zhang He
Xu Zhu
Xu Huang
Xiahou Yuan
Xiahou Dun
Sima Yi
Dian Wei
Cao Ren
Cao Pi
Cao Cao
Zhuge Liang
Zhao Yun