3 puzzles tagged swallows

"Spring Fresco"180"Spring Fresco"1907388FineRarePrints19073Swallow's130KezzaSwallow's