29 puzzles tagged saptakam

Saptakam Rangoli by Devayani
Saptakam Rangoli by Vidhya
Saptakam Gadadhari Bal Hanuman
Saptakam Playful Bal Hanuman by Sharman
Saptakam Chandra Dev by Sharman
Saptakam Hanuman worshipping Shiva by Mrinalini
Saptakam Ganesha Enjoying in Rain
Saptakam Gadadhari Bal Hanuman
Saptakam Mushakarudh Ganesha
Saptakam Lakshmi by Sharman
Saptakam Shiva by Murari
Saptakam Saraswati by Suhas
Saptakam Bharat Map by Sharman
Saptakam Saraswati by Sharman
Saptakam Vishnu by Murari
Saptakam Ganapati Mukham by Mrinalini
Saptakam Dhyanastha Ganapati by Sharman
Saptakam Brahma by Mrinalini
Saptakam Krishna by Sammyo
Saptakam Ganesha by Venki
Saptakam Ganapati by Sharman
Saptakam Bal Hanuman by Jasmin
Saptakam Shri Krishna by Mrinalini
Saptakam Ganapati By Dyuti