235 puzzles tagged samurai
Tags to specify: +warriors +koei +force +omega +art +3 +2 +cg +anime +kyo

The Last Samurai 4
SDK 13
The Last Samurai 3
The Last Samurai 2
Backgrounds-for-your-computer-62
Hanbei Takenaka
Sakon Shima
Kenshin Uesugi as Xu Huang
353093__samurai-champloo_p
Beautiful-anime-live-wallpaper-2-0-s-307x512
Inahime
Toshiie Maeda
Shinrei&Hotaru 9
Keiji Maeda
Mitsuhide Akechi
Kenshin Vs Shishio
rurouni kenshin
Samurai-flamenco
Yoshimoto Imagawa
Samurai woman
Ranmaru Mori
Samurai-Champloo
Samurai Edge
Rest