2 puzzles tagged almighty

The White Album90The White AlbumDean O'Gorman100VIPforeverDean O'Gorman