547 puzzles tagged 5
Tags to specify: +warriors +dynasty +art +cg +3 +1 +4 +2 +6 +7

Cao Cao
Zhuge Liang
Zhao Yun
Zhang Fei
Yue Ying
Xing Cai
Wei Yan
Pang Tong
Ma Chao
Liu Bei
Jiang Wei
Huang Zhong
Guan Yu
Guan Ping
Zhu Rong
Yuan Shao
Meng Huo
Lu Bu
Dong Zhuo
Diao Chan
Zhou Yu
Zhou Tai
Xiao Qiao
Taishi Ci