640 puzzles tagged 5
Tags to specify: +warriors +dynasty +3 +1 +4 +2 +6 +art +7 +9

Gan Ning
Da Qiao
Palacio5
Zhen Ji
Zhang Liao
Zhang He
Xu Zhu
Xiahou Yuan
Xiahou Dun
Sima Yi
Pang De
Dian Wei
Cao Ren
Cao Pi
Cao Cao
Zhuge Liang
Zhao Yun
Zhang Fei
Yue Ying
Xing Cai
Wei Yan
Pang Tong
Ma Chao
Liu Bei