^ Fuchsia Petunias35^ Fuchsia Petunias^ Bouquet with roses28^ Bouquet with roses^ Blue hydrangea bush6^ Blue hydrangea bush^ pink Hollyhocks15^ pink Hollyhocks^ Peonies in porcelain vase6^ Peonies in porcelain vase^ Pretty pink15^ Pretty pink^ China Aster35^ China Aster^ Pink Anemone9^ Pink Anemone^ Blue Hibiscus12^ Blue Hibiscus^ Alstroemeria12^ Alstroemeria^ Strawflowers in pot12^ Strawflowers in pot^ Purple posies6^ Purple posies^ Pink and white striped phlox6^ Pink and white striped phlox^ Pink and White Astilbe30^ Pink and White Astilbe^ Black Eyed Susan vine15^ Black Eyed Susan vine^ Pink Fuchia Peony20^ Pink Fuchia Peony^ Alstroemeria and hydrangea35^ Alstroemeria and hydrangea^ Impatiens36^ Impatiens^ Shasta Daisies35^ Shasta Daisies^ Sunny day bouquet4^ Sunny day bouquet